جلسه گفتگو با اولیا گرامی و اهدا کارنامه نوبت اول

باتوجه به اتمام آزمون‌های نوبت اول در سال تحصیلی جاری و اعلام نتایج این رقابت‌ها، دبیرستان بحرالعلوم به منظور پایش تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین بررسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام به برگزاری جلسه‌ای در همین باب نموده است. در این جلسه علاوه بر موضوعات ذکر شده کارنامه عزیزان نیز تقدیم اولیا گرامی شد.

جلسه گفتگو با اولیا گرامی و اهدا کارنامه نوبت اول