فینال مسابقات والیبال دانش آموزی

پس از رقابت های تنگاتنگ در درشته های مختلف بین دانش آموزان دبیرستان بحرالعلوم می رسیم به فینال مسابقات والیبال. پس از اتمام این مرحله از رقابت ها، تیم برتر مشخص و جوایز نفیسی نیز اهدا گردید.

بخشی های از فینال مسابقات والیبال دانش آموزی