برگزاری آزمون مسابقات کتابخوانی

پس از اتمام مدت معین شده جهت شرکت در مسابقات کتابخوانی، آزمون این دوره از رقابت ها، به صورت هماهنگ برگزار شد. در ادامه قسمت هایی از این آزمون را مشاهده خواهید کرد.

برگزاری آزمون مسابقات کتابخوانی