برگزاری جشنواره محمدی

به منظور فرا رسیدن مبعث پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) دانش آموزان پایه هشتم، فستیوالی با عنوان جشنواره محمدی برگزار نموده اند. در این قسمت بخش هایی از این روز بیادماندنی را خواهیم دید.

قسمت هایی از جشنواره محمدی