برگزاری کلاس های کار گروهی ویژه دانش آموزان پایه دهم

به منظور تعامل و تقویت هرچه بیشتر دانش آموزان پایه دهم در زمینه آموزشی و درسی دبیرستان بحرالعلوم طبق سال های گذشته اقدام به برگزاری کلاس های کار گروهی نموده است.

برگزاری کلاس های کار گروهی ویژه دانش آموزان پایه دهم