اردو مطالعاتی نوروز 1403

باتوجه به فرا رسیدن نوروز باستانی و تعطیلات سال نو، فرصت مناسبی است جهت دوره و مطالعه دروس پایه دانش آموزان عزیز، از همین رو دبیرستان بحرالعلوم در نظر دارد اردو مطالعاتی خود را در تعطیلات نوروز برگزار نماید.

این اردو از تاریخ سوم فروردین 1403 آغاز و تا پایان هفدهم فروردین ادامه خواهد داشت. در ادامه برنامه این دوره از اردوها جهت دانلود قرار گرفته شده است.

 

دانلود برنامه مرور و انجام تکالیفenlightened

دانلود برنامه مطالعاتی نوروز 1403 enlightened