برگزاری مسابقه نمادین والیبال بین دانش آموزان و دبیران

برگزاری مسابقه والیبال به صورت نمادین بین دانش آموزان دبیرستان بحرالعلوم و دبیران محترم. این مسابقه با پیروزی دبیران و به منظور ایجاد لحظاتی خاطره انگیز در روزهای پایانی سال، دبیرستان بحرالعلوم مسابقه ای بین دانش آموزان و دبیران برگزار نمود.

برگزاری مسابقه نمادین والیبال بین دانش آموزان و دبیران