برگزاری مسابقات انس با قرآن ویژه ماه مبارک رمضان

باتوجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و قرار گرفتن در فضایی معنوی و پر برکت، دبیرستان بحرالعلوم در نظر دارد با برگزاری مسابقات انس با قرآن نسبت به پر بار نمودن برنامه های فرهنگی و مذهبی خود اقدام نماید.

این سری از مسابقات که در ماه مبارک رمضان با عنوان " در مسیر قرآن " برگزار خواهد شد شامل سی جزء و سی سوال می باشد. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط و دریافت فرم شرکت در مسابقات به معاونت پرورشی دبیرستان مراجعه نمایید.