برنامه امتحانات نوبت دوم دوره اول و پایه نهم (هماهنگ کشوری)

باتوجه به روزهای پایانی سال تحصیلی، برنامه امتحانات نوبت دوم برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم تهیه و در دسترس دانش آموزان قرار گرفته شد. همچنین برنامه آزمون های پایانی دانش آموزان پایه نهم به صورت کشوری و استانی به صورت هماهنگ جهت دانلود به پیوست قرار گرفت. در ادامه می توانید برنامه هر سه پایه دوره اول را دانلود کنید.