ارائه پروژه های کلاس کار و فناوری (پایه هفتم)

دانش‌آموزان عزیز دوره اول، پس از یکسال طی کردن کلاس‌های کار و فناوری رسیدند به ارائه پروژه‌های تعیین شده خود در ادامه گزارش مختصری از رویداد ارائه پروژه‌ها را خواهید دید.

ارائه پروژه های کلاس کار و فناوری (پایه هفتم)