آخرین مراسم صبحگاه دبیرستان بحرالعلوم

باتوجه به روزهای پایانی سال و آغاز امتحانات نوبت دوم، آخرین مراسم از مراسم‌های صبحگاه با همکاری دانش آموزان بحرالعلوم برگزار شد. در ادامه می توانید خلاصه ای از این مراسم را مشاهده نمایید. باما همراه باشید.

آخرین مراسم صبحگاه دبیرستان بحرالعلوم