اردو تفریحی بوستان چیتگر (دوره دوم)

آخرین اردو تفریحی از سری اردوهای دبیرستان بحرالعلوم، بوستان چیتگر، دانش‌آموزان دوره دوم، باتوجه به روزهای پایانی سال تحصیلی و نزدیک شدن به آغاز امتحانات خردادماه، دبیرستان بحرالعلوم در نظر داشت به منظور آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان خود جهت رقابت در آزمون‌های نهایی اقدام به برگزاری اردوه تفریحی به عنوان آخرین اردو از سال تحصیلی جاری نماید.

اردو تفریحی بوستان چیتگر (دوره دوم)