آشنايي مختصر با مجتمع علامه بحرالعلوم

مجتمع آموزشي علامه بحرالعلوم

( منطقه 7 شهر تهران )

افزايش سطح درخواست ورود به دانشگاههاي برتر كشور در طي سالهاي اخير ، اهميت انتخاب مدرسه مناسب جهت گذراندن موفقيت آميز مقطع متوسطه تحصيلي را براي اولياء دانش آموزان مضاعف نموده است . شرايط فرهنگي جامعه و خواستهاي تربيتي اولياء اين حساسيت را چندان كرده است . از همين رو توجه به مدارس برتر در سطح كشور ،‌افزايش و تنوع فعاليتها و مدارس گوناگون را در پي داشته است . كه در صورت دقت و اهتمام همه جانبه مي تواند گامي مثبت در امر آموزش و پرورش كشور تلقي گردد .دبيرستان علامه بحرالعلوم
( منطقه 7 تهران ) يكي از پيشگامان اين راه دشوار و طولاني درسطح كشور بوده است اين مدرسه كه از آخرين سالهاي دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده توانسته  تاكنون بالغ بر 28 دوره از دانش آموزان را با برنامه هاي خود همراه ساخته و دور از هياهوهاي معمول به فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي مناسب اهتمام ورزد در طي اين سالها 30 دوره از دانش آموختگان اين واحد آموزشي فارغ التحصيل شده و هم اكنون ضمن تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي در عرصه هاي مختلف اجتماع مشغول فعاليت هستند . اين واحد آموزشي باگسترش فعاليتهاي خود در سالهاي گذشته توانست مقطع راهنمايي خود را نيز افتتاح و تا كنون 26 دوره از دانش آموزان اين واحد آموزشي نيز دوره تحصيل خود را به اتمام رسانده اند .

گزارش تصویری